Afvallen via het werk (intensief)

//Afvallen via het werk (intensief)
stichting-gezondheid-Afvallen-via-het-werk-intensief-workshop

Afvallen via het werk intensief is een individueel leefstijlprogramma dat als doel heeft om dreigend verzuim door overgewicht te voorkomen of om re-integratie te versnellen.

 • Intensieve begeleiding door lokale diëtist gedurende 26 weken;
 • 1-op-1 begeleiding zowel face-to-face als via beeldbellen;
 • Partner of gezin worden erbij betrokken;
 • Eigen kunnen is uitgangspunt (op basis van kennis & belastbaarheid);
 • Gedragsverandering sneller verankerd door opeenvolgend en gevarieerd programma;
 • Sterke kennistoename door e-learning;
 • Doelen worden sneller behaald door gebruik van nieuwste wetenschappelijke inzichten en technieken.

Het programma Afvallen via het werk intensief omvat verschillende vormen van begeleiding:

 • Regelmatige contactmomenten met de lokale diëtist;
 • Online kennisoverdracht over gezond eten, sporten en boodschappen doen, inclusief quizvragen en kennistoets;
 • Inzicht en gericht advies door het bijhouden van een online voedingsdagboek;
 • Thuisbezoek door diëtist met ‘keukendoorlichting’;
 • Bezoek aan supermarkt samen met de diëtist;
 • Uitvoeren van individuele opdrachten;
 • Monitoren en stimuleren van lichaams­beweging middels een (optionele) activity tracker.

Uit onderzoek blijkt dat het slagings­percentage van leefstijlprogramma´s duidelijk hoger is als deelnemers steun vinden bij partners en deelgenoten. Dit afvalprogramma omvat verschillende mogelijkheden om gezinsleden bij het leefstijl- of re-integratietraject te betrekken, zoals:

 • Een gratis extra account voor de Stichting Gezondheid e-learning over gezond eten;
 • Opdrachten die draaien rondom de thuissituatie;
 • Gezamenlijk thuisbezoek en supermarktbezoek;
 • Mogelijkheid om aan te sluiten bij online supportgroepen.
 • Werknemers met (extreem) overgewicht, die frequent verzuimen en die het risico lopen om langdurig te verzuimen.
 • Werknemers die langdurig verzuimen door problemen met bewegingsapparaat en (aandoeningen gerelateerd aan) overgewicht.

Doel re-integratie:
26 weken is de optimale duur voor een verzuimende werknemer die gezondheidsklachten heeft als gevolg van een ongezonde leefstijl. Het standaard programma van 26 weken kan indien nodig met blokken van 6 weken uitgebreid worden.

Doel voorkomen van verzuim:
Blijkt tijdens de behandeling dat het beoogde doel vroegtijdig bereikt kan worden is het mogelijk om het programma na 14 weken af te ronden. De minimum duur van 14 weken kan tevens afgesproken worden voor werknemers waarbij leefstijl geen beperkende factor is, maar betere leefstijl gewoontes kunnen bijdragen aan beter herstel na ziekte en het voorkomen van verzuim.

Controleafspraken
De werknemer kan na afronding elk half jaar gebruik maken van een controle afspraak om de kans op terugval te verkleinen. Voor de werkgever betekent dit dat er een langdurig dossier wordt opgebouwd, en hij meer controle heeft over de inzetbaarheid van de werknemer.

Onderdeel van dit programma is een nulmeting en eindmeting. Naast fysieke metingen (gewicht, taille omtrek, BMI, vetmassa, vetpercentage, visceraal vet, rustmetabolisme, spiermassa) moeten deelnemers bij begin en afronding een online vragenlijst invullen. Deze geeft inzicht in 35 verschillende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) die betrekking hebben op voedsel­inname en eetgedrag.

Met de uitkomsten van de vragenlijst wordt gedragsverandering meetbaar gemaakt. De KPI´s kunnen onderdeel zijn van de rapportage aan de bedrijfsarts en/of verzekeraar.

2018-10-17T18:37:54+00:00