Behandelingen voor kinderen met overgewicht

/, Algemeen, blog, Kinderen/Behandelingen voor kinderen met overgewicht

Evidence based behandling
De eerste keus bij de behandeling van kinderen met obesitas is een behandeling bestaande uit verschillende interventies:

  • Het verminderen van de energieinname, door een individueel samengesteld dieet, dat leidt tot verbetering van het eetgedrag;
  • Het verhogen van de lichamelijke activiteit;
  • Psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering kunnen op maat worden toegevoegd.

Dieet
Een aanpak alleen gericht op dieet wordt afgeraden. Dieetinterventies maken deel uit van een gecombineerde interventie.

Lichamelijke activiteitslimafvallen overgewicht kinderen
Ter bevordering van gezondheidswinst wordt aanbevolen inactiviteit zo veel mogelijk te vermijden. In Nederland bestaat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, waarin geadviseerd wordt om dagelijks minimaal 30 minuten matig intensief te bewegen.

Psychologische interventies
Het is te overwegen om bij obese kinderen gedragstherapie aan een behandeling toe te voegen voor het actief aanleren van nieuwe vaardigheden.

Farmacologische interventies
Farmacologische interventies worden in het algemeen ontraden. In uitzonderlijke gevallen kan dit als als ondersteunende therapieworden overwogen.

Chirurgische interventies
Op dit moment worden chirurgische interventies in de behandeling van morbide obesitas bij kinderen en adolescenten niet aanbevolen.

Voeding bij overgewicht of obesitas
Als blijkt dat een kind te zwaar is, is het nodig op een aantal punten maatregelen te nemen. Elke dag gezond ontbijten, het verminderen van (ge) zoete dranken, een analyse van het huidige eetpatroon en het maken van afspraken met de ouders en het kind.

Het Overbruggingsplan
Het overbruggingsplan is ontwikkeld voor de Jeugdgezondheidszorg om na signalering van kinderen met overgewicht te kunnen worden ingezet. Het is echter ook bruikbaar in bijv de Huisartsgeneeskunde. Het overbruggingsplan is een practice-based programma gebaseerd op de meest veelbelovende strategieën in de aanpak van overgewicht met ook nog eens gunstige neveneffecten.

Gedragsverandering en de rol van de opvoeding
Gedrag verandert niet van de ene op de andere dag. Maar als nieuwe regels consequent worden gehanteerd, zal het kind er toch aan gaan wennen.

2013-11-18T13:29:11+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie