De zorg in 2015!

 

Geborgenheit

Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en hiervoor in de plaats komt onder andere de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Waarom komen er veranderingen en wat betekent dit nu voor jou? En wat zijn de nadelen van deze veranderingen? In deze blog worden de belangrijkste punten voor jou op een rijtje gezet.

Het kabinet heeft verschillende redenen voor de veranderingen in de langdurige zorg. De belangrijkste redenen zijn dat mensen zolang mogelijk de baas moeten kunnen zijn over hun eigen leven en zelf keuzes moeten kunnen maken, ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen, de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten betaalbaar houden.

De veranderingen hebben invloed op veel mensen, zoals ouderen, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een psychische stoornis, jeugd, en mantelzorgers van de eerdergenoemde groepen.

Het doel van de AWBZ was om ervoor te zorgen dat iedere Nederlander verzekerd is tegen de kosten van onverzekerbare medische risico’s en zorg die langer duurt dan 366 dagen. Met het verdwijnen van de AWBZ zal er dus van alles veranderen. Er komt de WLZ voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Verpleging en verzorging aan huis valt vanaf januari onder de zorgverzekeringswet. Als laatste krijgen de gemeenten de grootste taken toebedeelt, zij gaan ondersteuning aan huis bieden en krijgen verschillende nieuwe verantwoordelijkheden, daarnaast gaan gemeenten ook de jeugdhulp regelen.
Het doel van meer verantwoordelijkheid bij de gemeente is dat zij een belangrijk deel van de ondersteuning geeft aan mensen zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Gemeenten bekijken samen met de mensen welke ondersteuning mensen nodig hebben. Daarnaast komen er in veel gemeenten sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hulpvragen.

Veranderingen die het meest dichtbij komen zijn de strengere eisen van het persoonsgebonden budget en het contact met gemeenten als het gaat om maatschappelijke ondersteuning.

Vooral gemeenten ondervinden veel nadelen. Ze denken namelijk zelf dat het moeilijk wordt om de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te regelen met het beschikbare budget dat ze krijgen. Het overdragen van de verantwoordelijkheden naar de gemeenten komt namelijk gelijk met opnieuw forse bezuinigingen.

De wet WMO 2015 is al aangenomen door eerste en tweede kamer, terwijl de WLZ nog moet worden aangenomen door de eerste kamer. Naar verwachting gaat dit gebeuren, dus let op voor 2015, er gaat veel veranderen!

Geschreven door Stijn Lambregts

2015-02-20T09:39:11+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie