Effecten op gezondheid van roken

/, Stoppen met roken/Effecten op gezondheid van roken

Dat tabaksrook niet bevorderlijk is voor de gezondheid is bekend, maar het zijn niet alleenc9349d7dba90c9d66ee65e832a1cb447 de schadelijke stoffen nicotine, teer en koolmonoxide die de gezondheid schaden; naast deze stoffen zitten er nog 40 andere schadelijke stoffen in tabaksrook. Door dit gehalte aan schadelijke stoffen heeft roken een negatief effect op de gezondheid en verhoogt het de risico’s van tal van aandoeningen met mogelijk dood tot gevolg waaronder longkanker, hartaanvallen en beroertes.

 

In Nederland zijn er in 2011 ruim 19.000 mensen overleden aan roken of de gevolgen hiervan. Roken is bij mensen boven de twintig jaar verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen door longkanker (85% van de sterfgevallen door roken), COPD (80%) en een aantal vormen van kanker in het hoofdhalsgebied (54% tot 85%). Daarnaast is circa 17% van de sterfte aan coronaire hartziekten, 7% van de sterfte aan beroerte en 12% van de sterfte aan hartfalen te wijten aan roken.

Roken verhoogt vooral het risico op longkanker, strottenhoofdkanker, COPD, mondholte- en keelkanker en slokdarmkanker. Daarnaast is door roken het risico op ruim 30 andere aandoeningen zoals te zien is in de tabel.

Rokers hebben bovendien een grotere kans op postoperatieve complicaties aan de ademhalingswegen en verminderde heling van wonden. Ook is bij rokers het risico op allerlei luchtwegklachten groter, zoals verminderde longgroei, respiratoire symptomen (hoesten, slijm, piepen en ademnood), vroege achteruitgang in longfunctie en (moeite met het onder controle houden van) astma gerelateerde symptomen. Tot slot kan roken het beloop van een ziekte ongunstig beïnvloeden; roken versnelt bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose de overgang naar een volgende ziektefase

Een ander nadeel dat roken met zich mee brengt is een verminderde kwaliteit van het leven, door het roken gaat bijvoorbeeld de conditie achteruit en ademhalingsproblemen kunnen optreden. Mensen die roken melden zich vaker ziek, dus het leidt tot een hoger ziekteverzuim, en ze maken ook vaker gebruik van zorg, wat weer een verhoogd zorggebruik tot gevolg heeft.

In Nederland werd in 2003 ruim 2 miljard euro besteed aan zorg die te maken had met ziekten als gevolg van roken. Het gaat dan om hart- en vaatziekten, beroerte, longkanker en chronische aandoeningen aan de luchtwegen (COPD). De kosten van deze ziekten als gevolg van roken vormen 3,7% van de totale zorgkosten.

 

Geld wegEr zijn naast deze nadelen nog tal van andere zaken te benoemen die als bijkomend nadeel gezien kunnen worden wat betreft het roken. Uit onderzoek in Amerika onder 113 studenten is bijvoorbeeld gebleken dat roken een kater verergert. Andere zaken die mensen vooral aangeven als nadelig gevolg van roken zijn: Geel-/ bruinwordende tong, tanden en vingers, stank in het huis, verkleuring van interieur zoals meubels, muur en plafond. Stinkende haren en kleren. De kosten die het roken met zich meebrengt. De vermoeidheid, moeite met ademhalen en hoest. Daarnaast zijn er voor veel mensen nog tal van andere nadelige gevolgen te benoemen.

 

Roken is niet alleen slecht voor jezelf maar ook voor je omgeving. De effecten op de gezondheid van passief roken worden vaak erg onderschat. Veel mensen hebben het idee dat het meeroken, zoals passief roken ook wel genoemd word, omstanders weinig schade berokkent. Er zijn cijfers bekend over de daadwerkelijke risico’s die passief roken met zich meebrengt, hier zullen we je globaal meer inzicht in geven.

 

80% van de mensen geven aan last te ondervinden van het meeroken. Veelal wordt aangegeven dat men last heeft van misselijkheid, hoofdpijn, ogen, neus en keel. Bij het roken komt slechts 15% van de rook via de longen in de omgeving, de overige 85% komt dus direct in de omgeving terecht. Deze overige 85% bevat meer giftige en kankerverwekkende stoffen omdat het immers niet gefilterd is.

 

Passief roken verhoogt de kans op veelal de zelfde aandoeningen als gewoon roken, in Nederland overlijden er jaarlijks 200 mensen aan de gevolgen van passief roken. Wereldwijd is dit 600.000, waarvan een op de drie kinderen. Passief roken heeft een extra nadelig effect op kinderen, in de Verenigde Staten worden er per jaar tussen de 7500 en 15000 kinderen in de leeftijd tot 3 jaar in het ziekenhuis opgenomen na aanleiding van de effecten van passief roken.

 

Door te stoppen met roken zal de gezondheid aanzienlijk verbeteren. Hoe eerder een roker stopt met roken, hoe sterker het risico op voortijdige sterfte daalt. Een roker die voor het zestigste levensjaar stopt met roken, verlengt zijn leven gemiddeld met drie jaar. Bij stoppen voor het vijftigste jaar is dat zes jaar en voor het veertigste levensjaar negen jaar. Het sterfterisico wordt ook bepaald door de duur van het roken, het aantal sigaretten dat gerookt wordt en de diepte van het inhaleren van de rook.

De bovenstaande informatie komt rechstreeks uit de DVD cursus Stoppen met Roken. Denk je dat je beter wordt geholpen wanneer er beeldmateriaal aan theorie is gekoppeld? Bestel dan de dvd! Dit kunt u doen door te klikken op… roken

 

 

2015-04-10T10:34:48+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie