Gezondheidseffecten door mobiele straling bewezen!

/, blog/Gezondheidseffecten door mobiele straling bewezen!

Gezondheidseffecten door mobiele straling bewezen!

Al tientallen jaren wordt door wetenschappers en ervaringsdeskundigen beweerd dat elektromagnetische straling schade toebrengt aan onze gezondheid.

Overheden en industrieën ontkennen de mogelijkheid van gezondheidsschade bij stralingsniveaus die we in en rond ons huis tegenkomen. Inmiddels zien we, als gevolg van overbelasting door straling, steeds meer “uitvallers” die niet meer weten waar ze het nog zoeken moeten. Er is vrijwel geen plek meer te vinden op onze aardbol die vrij is van schadelijke straling.

Experimenten met planten, dieren en mensen hebben schade aan levende organismen als gevolg van
elektromagnetische straling overvloedig aangetoond.

De strategie van overheden en industrieën is er meestal op gericht om twijfel te zaaien over de schadelijkheid en zij houden vol dat die schadelijkheid niet onomstotelijk is bewezen. Ze gaan er gemakshalve aan voorbij dat ook niet onomstotelijk is bewezen dat straling veilig is. Om niet verstrikt te raken in de discussie “wel of
niet wetenschappelijk bewezen” hebben wij een methode gekozen waar geen wetenschapper aan te pas hoeft te komen.

We hebben gewoon een vers afgenomen druppel bloed van ondergetekende onder een microscoop
gelegd en een foto gemaakt van wat we zagen (foto 1). Vervolgens ondergetekende gedurende 10
minuten bestraald met een WiFi signaal, opnieuw een druppel vers bloed afgenomen en onder de
microscoop gelegd en weer een foto gemaakt (foto 2) .Vervolgens nog eens de proefpersoon
(ondergetekende dus), voor 10 minuten bestraald met hetzelfde WiFi signaal en voor de derde keer
en druppel vers bloed afgenomen, bekeken en gefotografeerd (foto 3).

De drie foto’s hieronder geven aan wat door de microscoop te zien was.

stichtinggezondheid-wtr

Op foto 1, de controlemeting, zien we best wel mooie ronde rode bloedlichaampjes met weinig
klontering en weinig overlap van de rode bloedcellen.

Op foto 2, genomen na 10 minuten bestraling met een WiFi signaal, zien we onregelmatig gevormde
rode bloedlichaampjes en een begin van klontering.

Op foto 3, genomen na 2 x 10 minuten bestraling door hetzelfde WiFi signaal, zien we een grote
mate van klontering en zeer onregelmatig gevormde rode bloedlichaampjes.

Het zal geen verbazing wekken dat de bloedcellen uit foto 3 grote moeite zullen hebben om door de
nauwe bloedvaatjes in o.a. onze hersenen te stromen en daar de benodigde zuurstof af te leveren.

Het vraagt ook weinig voorstellingsvermogen om daar de conclusies uit te trekken; delen van de
hersenen raken onvoldoende doorbloed en kunnen hun functies niet goed meer uitvoeren. Gevolgen
daarvan kunnen zijn, degeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson en nog veel meer.

Geen wetenschapper kan betwisten dat dit mogelijke gevolgen van de WiFi straling zijn.

Wie dit niet wil geloven is bij deze uitgenodigd om aan eenzelfde experiment deel te nemen. Wel op
eigen kosten en op eigen risico. Zoals te begrijpen zal zijn is een degelijk experiment niet geheel
ongevaarlijk.

p.m. het stralingsniveau ter hoogte van het hoofd van ondergetekende was gedurende de bestraling
ca 1800 microwatt per m2. De in Nederland gehanteerde stralingslimiet is 2 miljoen – 10 miljoen
microwatt per m2, afhankelijk van het frequentiegebied. Beneden die niveaus zou dus volgens de
Nederlandse overheid geen gezondheidsschade kunnen optreden.

p.s. in dit experiment is als stralingsbron een WiFi repeater gebruikt. Vergelijkbare resultaten zijn te
zien als een mobiele telefoon, een DECT telefoon, een babyfoon of een modern hoortoestel wordt
gebruikt.

Wilt u zowel bedraad als draadloos internetten? Kies dan voor een eco-WiFi ofwel stralingsarme WiFi.

By | 2017-09-27T16:03:46+00:00 september 27th, 2017|Algemeen, blog|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment