Gezondheidseffecten door mobiele straling voorkomen!

/, blog/Gezondheidseffecten door mobiele straling voorkomen!

Een maand geleden stuurden wij ons onderstaande persbericht “Gezondheidseffecten door mobiele straling bewezen”.

Hierin lieten we zien dat 20 minuten straling uit een huis-, tuin- en keuken- WiFi- apparaat voldoende was om mijn bloed aanzienlijk te doen klonteren.

Het gevolg hiervan laat zich raden; door die klontering worden o.a. de dunne bloedvaatjes in mijn hersenen niet meer bereikt en van de broodnodige zuurstof voorzien. Het directe gevolg hiervan kan degeneratie van bepaalde delen van de hersenen opleveren en we weten allemaal waartoe dat kan leiden.

De foto’s die we rondstuurden maakten grote indruk op iedereen, behalve op de dames en heren van de pers en op de mensen die, uit hoofde van hun beroep, zouden moeten waken over onze gezondheid.

Dit betekent eens te meer dat we, voor het behoud van onze goede gezondheid in een tijdperk van sterke en toenemende omgevingsbelastingen, volledig op onszelf zijn aangewezen.

We krijgen hierbij hulp van een team van in oorsprong Russische wetenschappers, die een apparaat hebben uitgevonden dat de inmiddels overal aanwezige straling zodanig verpakt, dat deze geen schadelijke invloed meer op ons kan uitoefenen.

Dit apparaat heet de “WaveRider” en wordt door ons in Nederland geïmporteerd.

Er zijn inmiddels boeken vol geschreven, die de werking van de WaveRider beschrijven en aantonen, maar dat geloven we natuurlijk niet.

Onder het motto “Eerst zien, dan geloven”, heb ik een tweede proef gedaan met 20 minuten bestraling van mijzelf met hetzelfde WiFi apparaat als in mijn eerder beschreven experiment.

In dit geval hadden we echter ook een WaveRider in dezelfde ruimte opgesteld. Het onmogelijke gebeurde.

Het nog enigszins vervormde bloed door de eerdere belastingen werd niet alleen niet meer geklonterd, zoals bij het experiment zonder WaveRider, maar herstelde zich volledig tot de mooie regelmatig gevormde rode bloedcellen uit de beginsituatie. Dit ondanks de 20 minuten durende belasting door de WiFi (zie onderstaande afbeeldingen).

stichting-gezondheid-gezondheidseffecten-door-mobiele-straling-voorkomen

Niet te geloven en waarschijnlijk niet overtuigend genoeg voor de mensen die professioneel over onze goede gezondheid zouden moeten waken of ons hierover zouden moeten voorlichten.

Wellicht wel een aansporing voor diegenen die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen over het behoud van de goede gezondheid voor zichzelf en voor hun naasten.

Voor meer informatie: https://stichtinggezondheid.nl/shop/waverider/

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/312958032″ width=”640″ height=”480″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

2019-01-23T16:24:56+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie