Het meest succesvolle “Vitaliteitsprogramma” voor bedrijven

/Het meest succesvolle “Vitaliteitsprogramma” voor bedrijven
Het meest succesvolle “Vitaliteitsprogramma” voor bedrijven 2018-12-12T14:38:00+01:00

Stichting Gezondheid Nederland krijgt regelmatig de vraag welk vitaliteitsprogramma nu leidt tot de grootste daling in ziekteverzuim.

Samen met de universiteit van Wageningen hebben we deze vraag beantwoord. Meten is weten: gezondheidsscans met begeleiding, bewustwording en verankering leiden tot een positief en duurzaam resultaat. Ziekteverzuim pak je aan door een combinatie van een aantal acties geleidelijk en gecontroleerd uit te voeren. Deze zijn hieronder samengevat.

Samenvatting

 1. Voer een gezondheidscheck uit op medewerkers. Zij krijgen binnen een week een adviesrapport met praktische tips toegestuurd naar hun e-mailadres.
 2. Genereer een lijst met personen waarbij uitval te verwachten is. Deze krijgen een ander traject dan de personen waarbij de gezondheid redelijk of goed is.
 3. Laat een medewerker met een groot risico op uitval een traject ingaan, bestaande uit: professionele hulp (persoonlijk en via uniek/innovatief platform), e-learning, e-mails met tips (alle ter bewustwording) en een vervolgscan na drie maanden. De andere medewerkers met matig tot laag risico krijgen een herscan na zes of twaalf maanden.

Toelichting

Na de gezondheidscheck (eventueel als PMO) volgt een adviesrapport. Dit rapport maakt duidelijk wat de gezondheidsrisico’s van een medewerker zijn, waar deze zonder goede en daadkrachtige interventie toe kunnen leiden en waaraan hij of zij kan werken. Hiertoe biedt Stichting Gezondheid Nederland een uniek begeleidingssysteem. “Wat moet ik doen?”, “Wat is daar voor nodig?”, “Hoe moet ik dat doen?” zijn namelijk vaak gestelde vragen. Kosteloos krijgen medewerkers toegang tot alle online gezondheidstrainingen. Om de bewustwording te vergroten en hen te stimuleren krijgen ze ook regelmatig e-mails met tips en links naar deze trainingen. Ook dit is gratis.

Voor de medewerkers met een verhoogd uitvalrisico wordt een extra traject aangeboden. Uit ervaring blijkt dat dit voor 15 % van de medewerkers wenselijk is.

Onze adviseurs, coaches en begeleiders stimuleren medewerkers hierbij om tot betere resultaten te komen. Met dit systeem zien wij vaak binnen 3 tot 4 maanden al grote veranderingen en verbeteringen in bewustwording, levensstijl en gezondheid.

De begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen en contactmomenten. Zo kan er telefonisch contact zijn, is er een online platform om te chatten, is er contact via WhatsApp en via de mail mogelijk en kan er ook een persoonlijke afspraak worden gepland.

In overeenstemming met de AVG beheren en beschermen wij de gegevens en contacten zeer zorgvuldig en zal het een en ander uitsluitend gedeeld worden binnen ons team van adviseurs, coaches en begeleiders.

Optioneel is er een gezondheidscoach een dag of dagdeel op kantoor aanwezig. De medewerkers kunnen met hem of haar een afspraak maken voor persoonlijke begeleiding. De coach beschikt over meetapparatuur zodat eenvoudig gekeken kan worden of er voldoende vooruitgang behaald is.

Drie categorieën medewerkers

Op basis van de uitslagen zijn er drie vormen van begeleiding mogelijk. Dit heeft te maken met de gezondheidsrisico’s van de medewerker, maar ook hoe groot de kans is op uitval en verzuim. Om de effectiviteit te verbeteren, koppelen wij een aantal noodzakelijke opties aan de uitslagen van de gezondheidsscans.

1. Hoog uitvalrisico (circa 15 %)

In dit geval komt uit de scan naar voren dat intensieve begeleiding noodzakelijk is om ziekteverzuim te voorkomen of terug te brengen. De gezondheidsrisico’s moeten op korte termijn intensief worden aangepakt.

Acties:

 • Mogelijk verwijzen naar huisarts of bedrijfsarts
 • Persoonlijke coaching organiseren
 • Online ondersteunen en begeleiden door lifestyle coaches
 • Online gezondheidstrainingen laten volgen
 • E-mails met tips sturen
 • Er vindt een tweede scan plaats na circa 3 maanden

2. Matig uitvalrisico (circa 15 %)

Uit de scan komt naar voren dat er verbeteringen kunnen plaatsvinden. Hierbij is de begeleiding minder intensief, maar wel van groot belang. Deze begeleiding bestaat uit frequent contact met de coach en het advies enkele online gezondheidstrainingen te volgen.

Acties:

 • Online ondersteunen en begeleiden door lifestyle coaches
 • Online gezondheidstrainingen laten volgen
 • E-mails met tips sturen
 • Er vindt een tweede scan plaats na circa 6 maanden

3. Laag uitvalrisico (circa 70 %)

Uit de scan komen een aantal verbeterpunten naar voren die niet direct dringend zijn, maar wel op termijn een verhoogd risico kunnen inhouden. Hierbij vindt een lichte vorm van begeleiding plaats.

Acties:

 • Online gezondheidstrainingen laten volgen
 • E-mails met tips sturen
 • Er vindt een tweede scan plaats na circa 12 maanden

Vitaliteitsscan

Belangrijke punten zijn onder andere: algemene klachten, vitamine- en mineralengehaltes, toxinewaarden, functioneren van vitale organen, etc. Dit zijn punten die grote invloed hebben op zowel de huidige als de toekomstige gezondheid en die de kans op verzuim en uitval kunnen bepalen. Indien er aanleiding is adviseren we de medewerker te gaan werken aan verbeterpunten.

Ter controle wordt er na 3, 6 of 12 maanden een tweede vitaliteitsscan uitgevoerd zodat ook de verbeteringen kunnen worden gemeten. Dit is afhankelijk van het uitvalrisico.

Tarieven

Tariefopbouw (prijzen zijn excl. BTW, inclusief reiskosten):

 • Gezondheidscheck per medewerker: de eerste is € 119, de volgende zijn €99.
 • Begeleidingstraject op kantoor: € 400 euro per dagdeel (4 uur) of € 750 per dag (8 uur).
 • 1 jaar online begeleiding door een lifestyle coach: € 199,- per medewerker.
 • Online gezondheidstrainingen met e-mail tips: gratis.

Bijlage

PMO versus vitaliteitsprogramma

De meeste PMO uitslagen en rapporten eindigen onderin de lade. Dit zijn gemiste kansen. Dit gebeurt bij Stichting Gezondheid Nederland niet, want PMO-uitslagen en rapportages geven directe en duidelijke informatie over de gezondheidsrisico’s van de werknemers en verbeterpunten. Daarom heeft Stichting Gezondheid Nederland een systeem ontwikkeld dat de medewerkers helpt, ondersteunt en begeleidt. Samen werken wij aan duurzame resultaten.

Begeleiding door coaches

De coaches zijn onder andere lifestylecoaches die gediplomeerd, gecertificeerd en ervaren zijn in het begeleiden en ondersteunen van medewerkers. Inschakeling van deze coaches leidt tot het aanzienlijk en duurzaam verbeteren van de gezondheid van uw medewerkers. Stichting Gezondheid Nederland adviseert voor sommige medewerkers fysieke coaching, voor anderen de minder kostbare coaching op afstand. Deze coaches kunnen uw medewerkers helpen via:

 • FaceTime / WhatsApp video call
 • Chat
 • Mail
 • Telefoon

Note: Tijdens de begeleiding kunnen medewerkers onbeperkt gebruikmaken van de digitale faciliteiten en de coaches contacteren.

Contactfrequentie

De contactfrequentie wordt per individu bepaald. De gezondheidsrisico’s en persoonlijkheid van de deelnemer spelen daarbij een grote rol. In de praktijk varieert dit van 1x per week tot 1x per maand. Ook de duur en de manier van een contact varieert en wordt onderling bepaald door de medewerker en de coach.

Ondersteunende online gezondheidstrainingen

Stichting Gezondheid Nederland heeft een assortiment van circa 140 gezondheidstrainingen (een overzicht van de trainingen is te vinden op stichtinggezondheid.nl). Wij hebben hieruit een pakket ontwikkeld dat bestaat uit thema’s om specifieke uitslagen en klachten aan te pakken en om de begeleiding te ondersteunen. Standaard staan de BRAVO (meer Bewegen, minder Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning) trainingen in het pakket, aangevuld met specifieke gezondheidstrainingen. Medewerkers krijgen een jaar lang gratis en onbeperkt toegang tot de gezondheidstrainingen.

E-mailservice

Wij hebben een e-mailservice in samenwerking met de universiteit van Wageningen ontwikkeld die een essentiële bijdrage levert aan het te behalen resultaat voor de individuele medewerker. Eén keer in de twee weken ontvangt de medewerker een e-mail met informatie, ideeën, tips en onderwerpen die voor hem of haar van belang zijn en in lijn liggen met de uitslagen van de scan en de begeleiding. Hiermee creëren en stimuleren wij bewustwording en motiveren wij de medewerker om te werken aan zijn of haar vitaliteitsdoelen.

Rapportage

Binnen de normen en regels van de AVG zullen wij rapportages uitbrengen over de voortgang van de ontwikkelingen. Dit zal een geaggregeerde, niet tot een persoon herleidbare rapportage zijn. Het is belangrijk dat het management en de directie op de hoogte en betrokken blijft.