Hoog gevoeligheid en neurofeedback

//Hoog gevoeligheid en neurofeedback

Inleiding

Het aantal mensen met, veelal ernstige, gezondheidsklachten door elektromagnetische straling
neemt exponentieel toe en dreigt epidemische vormen aan te nemen.
Dit komt, niet in de laatste plaats, door de obsessies voor “alles draadloos” en “iedereen verbonden”
en door de vervanging van fossiele brandstoffen door elektriciteit voor vervoer, verwarming, etc.
Opwekking, transport en gebruik van elektriciteit levert elektrische en magnetische velden op en die
velden verstoren de werking van de (elektrische) communicatie tussen onze hersenen, ons
commandocentrum, en andere delen van ons lichaam.
Die verstoring levert miscommunicatie op met als onontkoombaar gevolg een verslechtering van
onze gezondheid.
Geen vadertje staat die ons behoedt voor of beschermt tegen deze ontwikkeling en de mensen die
medicijnen hebben gestudeerd willen vooral meer medicijnen verkopen (zij zijn immers
geprivatiseerd en moeten hun eigen broek ophouden; dat betekent zoveel mogelijk winst maken en
dat lukt alleen maar door……).
Het enige wat er dus voor ons op zit is er voor te zorgen dat we:
(1) de straling door elektrische en magnetische velden zo veel als mogelijk voorkomen of
ontwijken
(2) er voor zorgen dat onze gezondheid c.q. ons afweersysteem c.q. ons immuunsysteem in
optimale conditie verkeren
(3) als we zijn omgevallen door de overdosis aan straling, de weg vinden naar een effectieve en
betaalbare diagnose en dito therapie
ad (3): Voor die therapie en diagnose kunnen we jammer genoeg (nog) niet bij de dokter terecht en
voor de kosten daarvoor voelt de verzekering zich normaliter (nog) niet aangesproken.
Oorzaken van hypergevoeligheid voor straling (EHS):
De meeste mensen worden niet geboren met een hypergevoeligheid voor straling. Die gevoeligheid
ontstaat door onverwerkte trauma’s en/of door een overdosis aan straling of aan andere stressfactoren
uit onze omgeving, zoals chemische/toxische stress, emotionele stress en nog veel meer.
Hoe het werkt is, dat ons limbisch systeem (o.a. amygdala, hypothalamus, hippocampus), deel van
ons autonome zenuwstelsel in onze hersenen, wordt beschadigd. Het wordt daardoor (over-)
gevoelig voor stralingsniveau’s waar een mier nog niet wakker van zou liggen of, wat nog veel erger
is, van de angst voor straling. Hierdoor staan mensen met deze overgevoeligheid vrijwel continu in
de stress-stand en pompen ze, voor hun eigen bescherming, massa’s stresshormonen (o.a.
adrenaline, cortisol) rond. Die stresshormonen vernielen grote delen van ons lichaam. Ze zijn er
immers voor bedoeld om snel en kortstondig te werken. Om snel te kunnen werken mogen we er zelf
niet eens over nadenken of het rondpompen van die stresshormonen wel een goed idee is. Daarom
worden ze gestuurd door ons autonome zenuwstelsel waar we zelf, ook als we het zouden willen,
geen vat op hebben. Het hele proces heeft veel weg van een auto-immuun aandoening!
Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken? Daarvoor heeft onze schepper het verschijnsel
“neuroplasticiteit” bedacht. Dit houdt in dat we bestaande zenuwverbindingen in onze hersenen, ook
wel neurale verbindingen genoemd, zodanig kunnen her-programmeren dat ons systeem weer
adequaat en proportioneel gaat reageren op prikkels uit onze omgeving. Als we voor dit herprogrammeren
weer controleerbare delen van onze hersenen gebruiken, dan noemen we dat
neurofeedback.

Diagnose voor EHS

Er zijn weinig mensen die een goede diagnose voor EHS kunnen stellen. Dokters hebben daar niet
voor geleerd en doen vooral aan symptoombestrijding. Ze gooien er, als je blijft aandringen, wel een
pilletje in. Anderen doen het gevoelsmatig.
De enige sluitende methode die ik tot op heden heb gevonden en die geen stress op ons lichaam
uitoefent werkt met een elektro-encefalogram (EEG). En als je de uitkomsten van zo’n EEG vergelijkt
met de EEG’s van een grote groep gezonde mensen noemen we dit een kwantitatief EEG (QEEG). Je
ziet daarin precies op welke gebieden en functies de werking van je hersenen afwijkt van die van
gezonde mensen en waar in je hersenen te veel of te weinig activiteit plaatsvindt. Het enige dat we
nu nog moeten doen is gebruik maken van neuroplasticiteit door het stimuleren van die gebieden die
te weinig actief zijn en het afremmen van gebieden die overactief zijn. Dit laten we onze hersens zelf
doen middels neurofeedback.
Her-programmeren van onze hersenen middels neurofeedback:
Voor het verantwoord her-programmeren van onze hersenen hebben we een neuroloog nodig, die
over de nodige kennis, ervaring en apparatuur beschikt. Dat zijn meestal geleerde mensen, die in
ziekenhuizen werken om mensen met neurologische klachten te behandelen. Niet zelden gebruiken
ze, zoals hen geleerd is, medicijnen om klachten te verhelpen. Daar worden we meestal niet veel
beter van.

Wat wij, als mensen die hypergevoelig zijn voor elektromagnetische straling, echter nodig hebben is
een ambitieuze neuroloog, die het als een uitdaging ziet om nieuwe gebieden te betreden om
mensen te helpen die in de reguliere zorg meestal de weg kwijtraken. Zo’n neurologe hebben we
gevonden in Maastricht en ze heet Ingrid Valentin.
Ingrid heeft, na een gedegen opleiding, internationaal, veel kennis en ervaring opgedaan met
neurofeedback en heeft ook mensen met een hypergevoeligheid voor straling (EHS) en
chemische/toxische stoffen (MCS), een combinatie die vaak voorkomt, gediagnosticeerd en
behandeld. Met succes!
Een voorbeeld van zo’n succesvolle behandeling wordt hieronder besproken.
Succesvolle behandeling van MCS en EHS met behulp van neurofeedback:
In 2018 werd een mevrouw van 43 jaar, op afstand, behandeld voor haar overgevoeligheden en
daarmee gepaard gaande angststoornis. Hieronder ziet u de bovenaanzichten van haar hersens, met
daarin weergegeven de kwantitatieve informatie uit haar hersengolven in de diverse frequenties. In
kleur wordt aangegeven welke frequenties in welke gebieden de norm overschrijden of
onderschrijden. Na de training waren de extreme kleuren, vooral rood en geel, verdwenen en was de
mevrouw verlost van haar hypergevoeligheid.

 

Bijlagen

Bijlagen uit onderzoek- en behandelrapport (voor de volledigheid in de oorspronkelijke taal):
QEEG before and after neurofeedback sessions:


INTERPRETATION OF QEEG FINDINGS AND CORRELATION WITH CLINICAL PICTURE:
• Beta and high beta power has improved: High beta power has been linked with anxiety, low
threshold for stress, and above all in the occipital lobe, with hypersensitivities. This high beta power
has completely normalized.
• Improved connectivity: Hyperconnectivity (red lines in coherence) is often a sign of “rigid” thinking,
and lack of mental or emotional flexibility. Connectivity has largely normalized over the course of
neurofeedback sessions.
• Significance of High Beta power in limbic and parahippocampal regions: significant (2SD+) areas are
coloured in red, before and after the sessions. Limbic and parahippocampal areas have completely
normalized.
CLINICAL CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
The EEG maps clearly suggest less emotional and sensory imbalances. There are almost no deviations
left for the client’s age and gender. These findings have been discussed with her in a skype meeting,
and she understood and agreed with them. The client reports feeling calmer and more in control. She
copes better with frustration and stress. Emotional reactions to smells are gone. Electrical sensitivity
has decreased. The client is happy that she achieved her training goals and is considering a follow-up
in a few months.
Wat betekent dit voor mensen met EHS en wellicht ook voor andere overgevoeligheden?
Bovengenoemde succesvolle behandeling voor mensen met een hypergevoeligheid moet nog vele
malen worden herhaald om aan te kunnen tonen dat deze diagnose en behandeling effectief zijn en
geen bijwerkingen kent.
Momenteel hebben zich een aantal mensen met deze stoornis gemeld om deze diagnose en therapie
te ondergaan.
Uiteraard zullen we uitgebreid verslag doen van deze ontwikkeling, zodat ook andere mensen
kunnen beslissen of een diagnose met behulp van een QEEG en een behandeling met behulp van
neurofeedback voor hen een interessante optie is. Voorlopig moeten ze hier wel voor naar
Maastricht of naar Brussel komen, of een set apparaten huren en zich op afstand laten behandelen.
Dit laatste is een kostbare zaak.
Te verwachten is, dat wanneer het aantal geïnteresseerden in deze behandeling toeneemt, in
Nederland en België meer behandelcentra geopend zullen worden.
Uiteraard maken wij er melding van zodra dit het geval is.
Nuenen, 1 juni 2019,
Bron: Peter van der Vleuten,
Brainport Biotech Solutions

2019-06-03T10:34:47+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie