Methodes combineren bij stoppen met roken

/, Stoppen met roken/Methodes combineren bij stoppen met roken

 Sommige methoden kunnen beter gecombineerd worden om de kans te vergroten dat men stoppen met rokeneffectief stopt met roken. Uit onderzoek is gebleken dat het combineren van medicijnen en therapie over het algemeen vaker tot succes leidt dan als deze methoden los van elkaar worden toegepast. Ook is het op deze manier makkelijker om een behandeling meer af te stemmen op het individu.

 

Bij het combineren van sommige methoden is het van belang te weten of deze wellicht niet schadelijk zijn. Het gaat in dit geval meestal om het gebruik van medicijnen in combinatie met andere methoden. Informatie hierover kan men via de huisarts vergaren als men daadwerkelijk overweegt en er kan samen met de huisarts gekeken worden welke mogelijkheden er bestaan om te combineren.

 

Uit een onderzoek (in 2011 gedaan in Engeland) blijkt ook dat het combineren van het medicijn (Bupropion) met nicotinevervangers vaak leidt tot een grotere kans om te stoppen met roken, hiermee dient wel vermeld te worden dat het effect minder is bij mensen die laag scoren op de NDT van Fagerström of mensen die samenwonen met een partner die rookt (Timothy B. Baker, 211).

 

Uit ander onderzoek is ook gebleken dat het combineren van NRT met medicijnen een groter slagingspercentage heeft. De onderzoekers concluderen dat alleen met NRT het succesvol gestopt te zijn met roken lager ligt dan bij een combinatie van NRT en medicijnen. Wordt de behandeling gecombineerd met medicatie ( Bupropion of Varenicline) dan is de kans op slagen van een individu dus groter.

 

Het meest positieve effect bij het stoppen met roken is het combineren van een medicatie of NRT met gedragstherapie. Er zijn 41 studies naar gedaan en deze studies tezamen concluderen dat gedragstherapie naast medicatie of NRT 70 tot 100 procent meer kans op slagen geeft dan wanneer er alleen kort informatie/ support gegeven is. Er is ook bewijs dat hoe intensiever de support van gedragstherapie, hoe groter de kans op slagen is (Stead LF, Lancaster T, 2012).

 

Uit diverse onafhankelijke onderzoeken is gebleken dat het percentage succesvol gestopte rokers die begeleiding krijgen gecombineerd met NRT gemiddeld op de 30% ligt (en piekt tot 40% in sommige onderzoeken). Het 30% -gemiddelde is ongeveer het beste resultaat dat mogelijk is betreffende de combinaties van methoden, volgens onafhankelijke instanties zoals Stivoro of het Britse ASH (Action on Smoking and Health).

 

We zien hier een tabel waarin het percentage mensen staat die met behulp van de methode of combinatie van methoden ten minste een jaar rookvrij zijn gebleven. Er is geen goed onafhankelijk onderzoek geweest naar alle methoden, vandaar dat niet alle methoden vermeld staan. De succespercentages die u bijvoorbeeld online vindt zijn niet onafhankelijk omdat er bedrijven zijn die natuurlijk geld willen verdienen aan methoden die helpen bij het stoppen met roken en die zij op de markt brengen.

De bovenstaande informatie komt rechstreeks uit de DVD cursus Stoppen met Roken. Denk je dat je beter wordt geholpen wanneer er beeldmateriaal aan theorie is gekoppeld? Bestel dan de dvd! Dit kunt u doen door te klikken op… roken

2015-04-10T11:12:21+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie