Nieuwe richtlijn overgewicht bij kinderen voor JGZ

/, blog, News/Nieuwe richtlijn overgewicht bij kinderen voor JGZ

Er is een nieuwe richtlijn voor de jeugdgezondheidszorg, voor de preventie en behandeling van kinderen met overgewicht. De slimafvallen.nl  overgewichtrichtlijn biedt een integrale aanpak van overgewicht en obesitas. Voor verschillende partijen is een belangrijke rol weggelegd, zoals rijksoverheid, school, gezin, gezondheidszorg, sportclubs en het bedrijfsleven. De richtlijn is in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld door het VU medisch centrum, samen met CBO en TNO. Tijdens het Nationaal Congres Kinderobesitas 2012 op 26 januari is de richtlijn gepresenteerd.

De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen van 0-19 jaar op vaste momenten en is zo dé plek om overgewicht bij kinderen te signaleren en vervolgens te interveniëren. Daarin werkt men samen met artsen, diëtisten en andere professionals. Deze nieuwe richtlijn geeft praktische tips voor preventie van overgewicht vanaf de geboorte. Denk aan borstvoeding, bewegen en gezond ontbijten stimuleren en (gezoete) frisdranken, fastfood, tussendoortjes en tv-kijken of gamen ontmoedigen.

Bron: VUmc en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

2013-11-18T13:29:14+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie