Q-koorts patiënten gezocht

/, blog/Q-koorts patiënten gezocht

 

Praktijk Monique Wanders,  in het gezondheidscentrum Den Bosch geeft speciaal ontwikkelt instrument biofotonen therapie. Biofotonen therapie (BT) is een alternatieve geneeswijze die complementair is aan de reguliere geneeskunde. Uitgangspunt bij BT is het “zelfhelend vermogen van het lichaam”. De behandeling is erop gericht de omstandigheden zodanig te verbeteren dat het zelfhelend vermogen optimaal kan functioneren. Tijdens BT wordt gemeten waar verstoringen zitten en welke remedies het meest effectief kunnen worden ingezet om (weer) in balans te komen.

Q-koorts is een infectieziekte waarbij het merendeel van de besmette mensen na enkele weken herstelt. Bij een deel leidt het tot griepachtige verschijnselen en kunnen er allerlei complicaties optreden. Bij minder dan 20% ontwikkelt de ziekte zich tot een chronische variant. Dit betFemme - Le sommeilekent dat het zelfhelend vermogen zodanig verstoord is, dat extra hulp nodig is om (weer) in balans te komen. BT helpt u deze balans en zodoende ook uw vitaliteit terug te vinden. Uitgaande van de veronderstelling dat uw lichaam het beste weet wat nodig is én waar het beste hulp kan worden geboden, vinden daartoe tijdens de behandeling veelvuldig metingen plaats. Gemeten wordt op de acupunctuur punten op handen en voeten, waarbij direct het effect van de remedies op de verstoringen wordt gemeten. Het resultaat van de behandeling is dat de verstoringen ten gevolge van infecties naar de achtergrond verdwijnen en het zelfhelend vermogen verbetert.

Ervaring;
BT heeft (nog) geen ervaring opgedaan met het behandelen van Q-koorts patiënten. Echter op grond van ervaringen met BT bij infectieziekte met chronische vermoeidheid zoals de ziekte van Lyme die met BT zeer goed te behandelen is, is de verwachting dat Q-koorts klachten afnemen en uw vitaliteit toeneemt. Omdat er relatief veel Q-koorts patiënten zijn met chronische klachten en de reguliere geneeskunde niet direct een antwoord heeft, heb ik samen met een aantal collega’s, de ambitie te onderzoeken of biofotonen therapie een bijdrage levert aan de gezondheid van de Q-koorts patiënt.

Q-koorts project;
Wij nemen het initiatief een beperkt aantal Q-koorts patiënten met extra begeleiding te behandelen met als
doel:

Initiatief Gezondheidscentrum Den Bosch
•              De Q-koorts symptomen voor patiënten op korte termijn terug te dringen

•              Optimaliseren van de BT behandelingen voor Q-koorts patiënten

•              Evaluatie en rapportage van ervaringen van Q-koorts patiënt met BT

Gegeven het feit dat er een grote concentratie van Q-koorts patiënten is in het Brabantse en mijn praktijk is gevestigd in Den Bosch, neem ik dit initiatief. Ik vind het belangrijk dat er aansluiting is met maatschappelijke organisaties en organisaties uit de reguliere geneeskunde die het belang van de Q-koorts patiënt vooropstellen. Om die reden zoek ik contact en wil bij voorkeur gezamenlijk dit initiatief vorm en inhoud geven.

Q-koorts patiënten gezocht !
Voor de behandelingen zoek ik Q-koorts patiënten die na een intake bereid zijn zich te laten behandelen. Een behandeling bestaat uit een intake en maximaal 12 bezoeken van ongeveer 1 uur binnen een periode van 3 maanden. Wij verwachten dat tussen de 3 tot 8 behandelingen duidelijk zal zijn of deze bijdragen aan een betere gezondheid. Na elke behandelingen wordt u geacht middels aantekeningen uw ervaringen te noteren. De intake en de eerste 3 behandelingen zijn gratis, daarna wordt het normale tarief berekend. Voor de zorgverzekeraar vallen de behandelingen onder natuurgeneeskunde. Indien u hiervoor aanvullend bent verzekerd, vergoedt uw verzekeraar een deel van de kosten van de behandeling.

Op de behandeling is de WGBO (Wet Op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) van toepassing zodat uw privacy is gewaarborgd.

Wilt u meer informatie over dit initiatief, het gezondheidscentrum Den Bosch, de praktijk of biofotonen therapie, kijk dan op www.lichtopvitaliteit.nl

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden voor dit initiatief, mail dan praktijk@moniquewanders.nl dan neem ik op korte termijn contact met u op voor een afspraak.

Praktijk Monique Wanders M 06-2250 3543
Orthenstraat 346, 5211 SX ‘s-Hertogenbosch

2015-08-26T07:25:18+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie