Wat weet jij over stoppen met roken?

/, Stoppen met roken/Wat weet jij over stoppen met roken?

20 vragen over Stoppen met Roken, test je kennis

 

Stoppen met Roken – 01 – Introductie

 

Vraag 1

Door de kennis te vergroten over roken is het eenvoudiger om te stoppen en dit ook vol te houden.

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

Vraag 2

De motivatie om te stoppen met roken is het sterkst wanneer er sprake is van

 1. Intrinsieke motivatie (van binnen uit)
 2. Extrinsieke motivatie (van buitenaf)

Antwoord: a

 

Opmerkingen: </iframe> boven filmpje, niet makkelijk verder naar volgende filmpje (eerst terug, dan volgende filmpje openen)

 

 

Stoppen met Roken – 02 – Hoe Zit Jouw Verslaving in Elkaar

 

Vraag 3

De gewoonte om te roken is in bijna alle gevallen terug te voeren op

 1. Het verlangen om bij een groep te horen
 2. Het verlangen naar een prettig, gelukkig gevoel

Antwoord: b

 

Vraag 4

Roken is een

 1. Gewoonte
 2. Verslaving

Antwoord: b

 

Vraag 5

Een verslaving ontstaat wanneer

 1. Men afhankelijk wordt van een bepaald gedrag om met vervelende ervaringen om te gaan
 2. Men in valse voordelen gelooft van een bepaald gedrag

Antwoord: a

 

Vraag 6

Lichamelijke symptomen van het stoppen met roken houden minimaal 2 maanden aan

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: b

 

 

 

Stoppen met Roken – 03 – Effecten op de Gezondheid

 

Vraag 7

Naast het verhoogde risico op verschillende aandoeningen, hebben rokers ook een verhoogd risico op

 1. Postoperatieve complicaties en verminderde heling van wonden
 2. Luchtwegklachten en vroege achteruitgang in longfunctie
 3. Ongunstige beinvloeding van het verloop van ziektes
 4. Al het bovenstaande

Antwoord: d

 

Vraag 8

De effecten van meeroken op de gezondheid wordt vaak onderschat, welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. 15% van de rook komt via de longen in de omgeving, de overige 85% die direct in de omgeving terecht komt, bevat meer giftige en kankerverwekkende stoffen
 2. 85% van de rook komt via de longen in de omgeving, de overige 15% die direct in de omgeving terecht komt, bevat minder giftige en kankerverwekkende stoffen

Antwoord: b

 

Vraag 9

Maar liefst 1 op de 3 van de slachtoffers die overlijden aan meeroken is een kind.

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

 

 

 

Stoppen met Roken – 04 – Effecten op Termijn

 

Vraag 10

Positieve effecten op de gezondheid treden pas op na tientallen jaren na het stoppen met roken

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: b

 

Vraag 11

Afkickverschijnselen verdwijnen na 2 tot 4 weken

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

Vraag 12

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Het is onmogelijk voor een ex-roker om weer net zo gezond te worden als iemand die nooit gerookt heeft
 2. Na 20 jaar niet roken verkeert het lichaam in dezelfde staat als dat van iemand die nooit gerookt heeft
 3. Na 30 jaar niet roken verkeert het lichaam in dezelfde staat als dat van iemand die nooit gerookt heeft

Antwoord: b

 

Opmerkingen: De naam van het hoofdstuk geeft niet duidelijk aan dat het de effecten op termijn van het stoppen met roken betreft, ook in de inleiding (in het boek) lijkt het er even op dat het over de effecten op termijn van het roken zelf betreft.

 

 

 

Stoppen met Roken – 05 – Manieren om te Stoppen

 

Vraag 13

De kans dat men er in slaagt om te blijven stoppen met roken

 1. Wordt met 5% tot 10% kleiner wanneer men nicotinevervangers gebruikt
 2. Blijft gelijk wanneer men nicotinevervangers gebruikt
 3. Wordt met 5% tot 10% groter wanneer men nicotinevervangers gebruikt

Antwoord: c

 

Vraag 14

Het idee van Nicotine Replacement Therapy is dat

 1. Men de verslaving verschuift van roken naar nicotinevervangers
 2. Men door middel van nicotinevervangers de hoeveelheid nicotine die men inneemt langzaam afbouwt.

Antwoord: b

 

Vraag 15

De elektronische sigaret is een onschadelijke nicotinevervanger

 1. Juist
 2. Onjuist

Anwoord: b

 

Opmerkingen: De paragraaf over filters past in mijn ogen beter bij de effecten op de gezondheid, is geen middel om te stoppen. Inmiddels is er meer bewijs voor de schadelijke effecten van de elektrische sigaret, dit zou aangepast kunnen worden in de training.

Stoppen met Roken – 06 – Begeleiding en Therapie

 

Vraag 16

Hypnotherapie bij het stoppen met roken is er op gericht om

 1. Het onbewuste aspect van de verslaving aan te pakken
 2. Sociale steun te vinden tijdens het stoppen met roken

Antwoord: a

 

Vraag 17

Afkeertherapie is een vorm van gedragstherapie die de motivatie om te stoppen met roken probeert te versterken door middel van

 1. De kennis over de nadelen van roken te vergroten
 2. Negatieve associaties te koppelen aan het roken

Antwoord: b

 

 

 

 

Stoppen met Roken – 07 – Medicijnen

 

Vraag 18

Varenicline blokkeert de werking van nicotine op de hersenen waardoor deze minder gevoelig zijn voor nicotine

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

Vraag 19

Door het gebruik van medicatie is het mogelijk om afkickverschijnselen, gewichtstoename en terugval tegen te gaan.

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

Vraag 20

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Bètablokkers zijn medicijnen die herinneringen in de hersenen verwijderen die gerelateerd zijn aan de gewoonte om te roken
 2. Bètablokkers zijn medicijnen die de afkickverschijnselen bij het stoppen met roken verminderen

Anwoord: a

 

 

 

Stoppen met Roken – 08 – Natuurlijke Producten en Behandelwijzen

 

Vraag 21

Acupunctuur, laserbehandelingen en homeopathische en natuurlijke middelen zijn bewezen effectieve manieren om het stoppen met roken makkelijker te maken

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: b

 

Vraag 22

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Natuurlijke producten en behandelwijzen zijn voor sommige mensen een goed hulpmiddel om te stoppen met roken
 2. Van natuurlijke producten en behandelwijzen is bewezen dat ze niet werken

Antwoord: a

 

Stoppen met Roken – 09 – Methodes Combineren

 

Vraag 23

Het combineren van methodes leidt vaker tot succes dan het toepassen van deze methodes los van elkaar.

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

Vraag 24

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Een combinatie van medicatie of Nicotine Replacement Therapy met gedragstherapie blijkt het minst effectief te zijn
 2. Bij het combineren van methodes is het belangrijk om de huisarts te raadplegen

Antwoord: b

 

 

Stoppen met Roken – 10 – Hoe Ontstaat een Terugval

 

Vraag 25

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Iedereen kan stoppen met roken
 2. Sommige mensen zijn verslavingsgevoeliger waardoor zij niet kunnen stoppen met roken

Antwoord: a

 

Vraag 26

Concentratiemoeilijkheden, onrustigheid en het zoeken naar genot ontstaan wanneer

 1. Iemand onvoldoende gemotiveerd is om te stoppen met roken
 2. Verschillende gebieden in de hersenen actief worden omdat men zin heeft in een sigaret.

Antwoord: b

Stoppen met Roken – 11 – Manieren om Terugval te Voorkomen Emoties

 

Vraag 27

Het herkennen van de momenten waarop men zin krijgt in een sigaret is belangrijk om terugval te voorkomen, omdat

 1. Men op deze manier bewuster wordt van de reden waarom men een sigaret rookt, waardoor het makkelijker wordt om een alternatief te verzinnen
 2. Men op deze manier deze momenten kan vermijden, waardoor de zin in een sigaret vanzelf weg gaat

Antwoord: a

 

Vraag 28

Het roken van een sigaret draagt niet bij aan het oplossen van problemen en het omgaan met emoties, wat wel?

 1. Afleiding zoeken door bijvoorbeeld veel tv te kijken, veel te gamen of alcohol te drinken
 2. Het zoeken van een oplossing of alternatief, het accepteren dat er (nog) geen oplossing is of het accepteren van teleurstellingen bij te hoge verwachtingen

Antwoord: b

 

Vraag 29

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Wanneer men wil stoppen met roken is het belangrijk om alle gedachten over roken te vermijden
 2. Het vermijden van gedachten over roken kan obsessief worden en het tegenovergestelde effect opwekken

Antwoord: b

 

 

 

Stoppen met Roken – 12 – Manieren om Terugval te Voorkomen Situaties

 

Vraag 30

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Stoppen met roken leidt altijd tot gewichtstoename
 2. Roken wordt vaak gecombineerd met verslavende voedingsmiddelen

Antwoord: b

 

Vraag 31

Hoe kan men de typische trek in een sigaret voor het avondeten tegengaan?

 1. Door regelmatig te eten
 2. Door grotere porties te eten

Antwoord: a

 

Vraag 32

Hoe kan men de typische trek in een sigaret na het avondeten tegengaan?

 1. Door meer te eten tijdens het avondeten
 2. Door te realiseren dat het eten van een maaltijd je al een voldaan gevoel bezorgt en aanvulling van nicotine niet nodig is

Antwoord: b

 

Stoppen met Roken – 13 – Valkuilen Tijdens het Stoppen

 

Vraag 33

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Geleidelijk afbouwen is een effectieve manier om te stoppen met roken
 2. Nicotinepleisters nemen niet de indruk weg dat je nicotine nodig hebt

Antwoord: b

 

Vraag 34

Een ontwenningsscheut kan optreden ondanks dat men al lang niet meer aan roken heeft gedacht, wat kan men het beste doen in deze situatie?

 1. Probeer zo min mogelijk te denken aan roken en zoek afleiding
 2. Wacht enkele minuten tot de ontwenningsscheut voorbij is

Antwoord: b

 

Vraag 35

Wanneer men een weddenschap afsluit om te stoppen met roken, is de kans op slagen

 1. Kleiner omdat de druk hoger is
 2. Groter omdat er meer motivatie is

Antwoord: a

 

Vraag 36

Welke van onderstaande stellingen is juist?

 1. Wanneer men is gestopt met roken, is het verstandig om elke dag geld in een potje te stoppen zodat men kan zien hoeveel geld er al bespaard is
 2. Wanneer men is gestopt met roken, is het verstandig om verkooppunten en alcohol te vermijden.

Antwoord: b

 

 

 

Stoppen met Roken – 14 – Motivatie

 

Vraag 37

Welke van onderstaande uitspraken geven een grotere kans om te stoppen met roken en dit vol te houden?

 1. Ik wil graag stoppen met roken omdat ik in verwachting ben
 2. Ik wil niet langer afhankelijk zijn van sigaretten en me hierdoor laten afleiden

Antwoord: b

 

Vraag 38

Bij counter-conditionering wordt ongezond gedrag vervangen door gezond gedrag

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

 

Opmerkingen: Boek pag. 81 punt 9 over versterkingsmanagement: Laatste zin is volgens mij een notitie? Hoort niet in het boek!

 

 

 

Stoppen met Roken – 15 – Oefeningen

 

Opmerkingen: De vragen zijn al in het filmpje verwerkt. Indien de vragen in het filmpje blijven staan zou ik de tijd tussen de vragen langer maken omdat deze te snel gaan, anders de vragen onder het filmpje zetten zodat het makkelijker is om in te vullen en geen pen en papier gebruikt hoeft te worden.

Stoppen met Roken – 16 – ABC Methode

 

Vraag 39

Bij de ABC methode worden als laatste de gebeurtenissen omschreven waarbij men zin krijgt in een sigaret

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: b

 

Vraag 40

Met de ABC methode krijgt men meer inzicht in de gedachten, gevoelens en gedrag met betrekking tot roken.

 1. Juist
 2. Onjuist

Antwoord: a

Wil jij stoppen met roken?

Volg dan de cursus

https://www.interplein.nl/course/stoppen-met-roken/

Bestel deze cursus met 90% korting met de kortingscode “e9q”

 

2020-06-27T20:23:25+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie