Winactie

/Winactie
Winactie 2013-09-19T11:47:09+01:00

pijlWil jij een dvd winnen? Meedoen is simpel. Meld je aan voor onze nieuwsbrief via het formulier in de balk rechts. Zodra je dit hebt gedaan, maak je automatisch kans op de prijs. Uitgebreide voorwaarden vind je hieronder.

Win een dvd! Stichting Gezondheid Nederland


Voorwaarden winactie

Spelregels

1. Deelname bestaat uit het inschrijven op de nieuwsbrief.
2. In de laatste week van de maand wordt uit de nieuwsbriefinschrijvingen van dat moment een winnaar getrokken, de eerste winnaar wordt getrokken eind oktober 2013. De actie wordt maandelijks herhaald totdat de stichting anders bepaalt. Indien de actie beëindigd wordt, maken wij dit tijdig bekend via de website en de nieuwsbrief.
3. Aan deelname aan deze winactie zijn geen enkele kosten verbonden; de inschrijving op de nieuwsbrief is en blijft geheel kosteloos. Ook voor ontvangst van de prijs worden geen kosten in rekening gebracht.
4. Wanneer je niet de winnaar bent van de dvd, ding je automatisch mee bij de volgende loting zolang deze winactie wordt herhaald en indien je dan nog steeds bij ons ingeschreven staat. Je deelname blijft dus staan en je blijft automatisch kans maken op een dvd bij een nieuwe loting, tenzij je je afmeldt voor de niewsbrief.
5. Door het onderdeel van deelname aangaande inschrijving op de nieuwsbrief te doorlopen, ga je akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrieven per e-mail volgens de richtlijnen die op het moment van aanmelden voor de nieuwsbrief gelden.
6. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Stichting Gezondheid Nederland en haar partner Internet Marketing Nederland, alsook partners of familie van deze medewerkers.

Toekenning van de prijs

1. Je komt alleen in aanmerking voor een kans op de prijs als je op moment van trekking in onze nieuwsbriefdatabase staat aangemeld als ingeschrevene.
2. Stichting Gezondheid Nederland selecteert blindelings en willekeuring een winnaar uit de deelnemers die op dat moment voldoen aan de actievoorwaarden.
3. De prijs is 1 (één) dvd uit de serie “Ik zorg voor mijn eigen gezondheid” van Stichting Gezondheid Nederland.
4. De winnaar ontvangt een dvd naar zijn eigen voorkeur uit de titels die op dat moment beschikbaar zijn.
5. De winnaar van de dvd wordt per e-mail van de winst op de hoogte gebracht, via het e-mailadres waarmee deze staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Bij deelname aan deze winactie geef je hiervoor automatisch toestemming.
6. De gecontacteerde winnaar dient binnen 7 (zeven) werkdagen op de e-mail van Stichting Gezondheid Nederland te reageren en de stichting de nodige gegevens te verstrekken om de gewonnen dvd te kunnen opsturen. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen wij de prijs niet uitreiken, wordt er een nieuwe winnaar getrokken en vervalt aanspraak op de prijs door de eerder getrokken winnaar automatisch.
7. De afhandeling rondom de levering van de prijs wordt verzorgd door Stichting Gezondheid Nederland.
8. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.

Privacy

1. Bekendmaking van de naam van de winnaar vindt plaats op de website en in de nieuwsbrief van Stichting Gezondheid Nederland. Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de publicatie van je naam indien je de winnaar bent. Stichting Gezondheid Nederland publiceert alleen de namen van de winnaars; overige gegevens van winnaars worden niet openbaar gemaakt.
2. Gegevens van alle deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor deelname aan de actie en verzending van de nieuwsbrief. In geen enkel geval worden gegevens van deelnemers openbaar gemaakt of bekendgemaakt aan derden, met uitzondering van publicatie van de namen van de winnaars.
3. Je kan je op elk gewenst moment eenvoudig en gratis afmelden voor de nieuwsbrief. Na het afmelden komt je deelname aan de winactie te vervallen.

Aansprakelijkheid

1. Stichting Gezondheid Nederland behoudt zich het recht voor om deze winactie te wijzigen, dan wel te beëindigen, wanneer hiertoe aanleiding is.
2. Stichting Gezondheid Nederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, of de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, en is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade voor de deelnemers. Wijziging, beëindiging of aanpassing van de winactie zal op passende wijze (via de website en de nieuwsbrief) worden aangekondigd.
3. Stichting Gezondheid Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is veroorzaakt door deelname aan deze actie of die voortvloeit uit deelname aan deze actie.

Correspondentie

1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over deze winactie kunnen worden gestuurd naar info@stichtinggezondheidnederland.nl. Stichting Gezondheid Nederland zal hierop zo spoedig mogelijk reageren.